Sázíme společně!

23. 4. 2022 9-13 hod
Cyklostezka Hejtmánka-Bezděčín

V sobotu 23. 4. 2022 jsme vysadili 245 keřů podél cyklostezky Hejtmánka-Bezděčín. Navázali jsme tak na podzimní výsadbu, která měla velký úspěch! Město Mladá Boleslav zde nechalo vysadit v loňském roce vzrostlé stromy. Mezi tyto stromy jsme vysadili keře a vytvořili tak cenný pás zeleně.

Pro výsadbu jsme použili pouze naše původní druhy keřů, které budou v zimních měsících sloužit jako vítaný zdroj potravy pro zde zimující ptáky.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a oslavili Den Země tím nejlepším způsobem!

Cyklostezka vede podél hlavní silnice. Není zde žádný stín ani útočiště pro drobné živočichy. Město Mladá Boleslav zde nechalo vloni na podzim vysadit vzrostlé stromy. Společně jsme pak vysazovali mezi ně keře. Ty jsou důležité zejména pro podpoření biodiverzity, poskytují útočiště mnoha drobným živočichům. Nyní je v plánu vysadit 245 keřů! Přijďte přiložit ruku k dílu a oslavte Den Země tím nejlepším způsobem! Organizuje ČSOP Klenice. Vzdělávací program pro děti související se stromy a keři připraví stejně jako loni Ekocentrum Zahrada DDM, pro všechny účastníky připravíme občerstvení.

ČSOP Klenice stojí za dlouhodobým programem komunitních výsadeb s cílem vrátit stromy (zejména původní odrůdy ovocných stromů) do naší krajiny. Tomuto záměru se věnují již 16 let a díky jejich úsilí se podařilo v regionu vrátit do krajiny již 384 stromů. Velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří se do akcí zapojili a také Nadaci Partnerství.

Pokud se chcete zúčastnit, prosím zaregistrujte se, ať víme kolik občerstvení přichystat.

Prosíme Vás o nahlášení účasti zde:

Zaregistrujte se zde