Sázíme stromky pro potomky

20. října 2021

O PROJEKTU

20. října společně oslavíme DEN STROMŮ!

Nadační fond ŠKODA AUTO společně s Ekocentrem Zahrada vyhlásil v červnu výzvu ZELENÁ MĚSTA s cílem získat od vás, občanů, tipy na vhodná místa k výsadbě zeleně ve vašem městě! Výzva vás zaujala a přišli nám desítky tipů! Místa jsme začali spolu se zástupci měst procházet a postupně ověřovat jejich vhodnost pro realizaci výsadby. Všem Vám děkujeme, všechny relevantní tipy zde postupně zveřejníme.

ČSOP Klenice stojí za dlouhodobým programem komunitních výsadeb s cílem vrátit stromy (zejména původní odrůdy ovocných stromů) do naší krajiny. Tomuto záměru se věnují již 16 let a díky jejich úsilí se podařilo v regionu vrátit do krajiny již 384 stromů. Velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří se do akcí zapojili a také Nadaci Partnerství.

Město Mladá Boleslav má výsadbu městské zeleně a následnou péči o ni v dlouhodobém plánu.

Nyní všechny tyto organizace spojují síly.

Chceme postupovat společně pro dobrou věc! Potřebujeme ale také Vás – dobrovolníky, kteří se nebojí fyzické práce a chtějí si zasadit strom.

Zveme Vás na podzimní sázení stromů!

Během října a listopadu se uskuteční 13 akcí, na kterých bude vysazeno celkem 511 stromů!

Veškeré materiální potřeby budou zajištěny, pro dobrovolníky bude také přichystáno občerstvení!

kde a kdy
vás potřebujeme?

30. 10.

144 ovocných stromů a 44 lip Biocentrum u Zlaté stezky Libošovice

6. 11.

50 keřů mezi zasazené stromy cyklostezka Hejmánka-Bezděčín

Akce vhodná i pro rodiny s dětmi: zajištěno občerstvení a doprovodný program od Ekocentra Zahrada:

  • Strom jako dům pro zvířata, poznávání hnízd ptáků
  • Ptačí budky- kdy, kam a pro koho? Ukázky budek pro různé ptactvo
  • Poznáváme stromy jinak: hmatovka listů
  • Domino se zvířátky, malování…

Těšíme se na Vás! Uvidíme se TADY

Prosíme Vás o nahlášení účasti zde:

chci se zapojit

Přehled další výsadby, která bude v období probíhat
(realizace výsadby již zajištěna):

20. 10.

15 třešní za Bike parkem – sázet budou žáci základních škol v Mladé Boleslavi

20. 10.

30 ovocných stromů (10 třešní, 10 jabloní, 10 slivoní) za obecním úřadem v obci Dalovice – sázet budou dobrovolníci ze ŠKOENERGO

20. 10.

MILIÓNTÝ STROM programu ŠKODA Stromky – slavnostní vysazení v budoucím Parku Tří císařů (křížení ulic U Zastávky a Ptácká)

Od 20. 10.

40 vzrostlých stromů v areálu 7. a 8. základní škody, výsadbu realizuje statutární město Mladá Boleslav

Od 27. 10.

50 vzrostlých stromů cyklostezka Hejmánka-Bezděčín, výsadbu realizuje statutární město Mladá Boleslav

5. 11.

20 třešní podél polní cesty u obce Čistá – sázet budou dobrovolníci ze ŠKODA AUTO

8. 11.

20 jeřábů za psím cvičištěm – sázet budou děti spolu s rodiči mateřské školy Štěpánka

listopad

3 vzrostlé stromy výsadbu realizuje statutární město Mladá Boleslav

28. 10.

40 ovocných stromů v obci Vinec
65 ovocných stromů - alej v obci Ošťovice - Střehom

29. 10.

20 ovocných stromů cyklostezka z Mladé Boleslavi do Řepova

Přejeme Vám barevný podzim
a budeme se na vás těšit!